©2007 NK design | MSIE 4.0 or higher | 1024-768 res. | disclaimer
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van de internetpagina's van Lardenoije BV besteden, is het mogelijk dat de informatie die op deze internetpagina's wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Daarnaast wordt de informatie op onze Internetpagina's regelmatig aangevuld. Wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht.
Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de
Lardenoije BV internetpagina's, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de Lardenoije BV internetpagina's te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de
Lardenoije BV internetpagina's of hyperlinkpagina's of websites verkregen is.

Als u gebruikt maakt van andere browsers dan de Microsoft Internet Explorer kan het zijn dat deze website niet goed weergegeven wordt, gebruik in dat geval deze laatstgenoemde browser. Ook de schermresolutie kan van invloed zijn op het correct weergeven van deze pagina. De aanbevolen schermresolutie is de meest gangbare:
1024/768
Hoofdvestiging
Bouwbedrijf Lardenoije
Maastricht Eijsden BV

Industrieweg 8
6245 HW  Eijsden

Nevenvestiging
Van Assenstraat 15
6226 DJ  Maastricht

T 043-4094747
F 043-4094600
bouwbedrijf@lardenoijebv.nl